Discipline 1 place 2 place 3 place
Databases

Nikita Kalinin

A.G. and N.G. Stoletov Murom Institute branch of Vladimir State University

Sergey Yuzhakov

A.G. and N.G. Stoletov Murom Institute branch of Vladimir State University

Igor Lukin

A.G. and N.G. Stoletov Murom Institute branch of Vladimir State University

Web-design

Alexey Kukolev

Ulyanovsk State University

Ruslan Semenov

Interregional Competence Center — Cheboksar State Electromechanical College

Peter Mochalov

Interregional Competence Center — Cheboksar State Electromechanical College

Web page layout

Vladimir Trefilov

Udmurt State University

Aidar Gallyamov

M. Akmulla Bashkir State Pedagogical University

Dmitry Marov

Dubna State University

Application programming

Alexey Permenev

Ulyanovsk State Technical University

Albert Nemov

Ulyanovsk State Technical University

Alexander Bogatov

Shadrinsky Polytechnic Communicate College

Programming (PHP)

Kirill Kasyanov

Udmurt State University

Timur Babkin

Kazan State Power Engineering University

Ildar Abutalipov

M. Akmulla Bashkir State Pedagogical University

1С Programming

Igor Konyaev

I.A. Bunin Yelets State University

Angelika Tverdokhlebova

Omsk State Technical University

Tatiana Chizhova

Nizhny Novgorod Provincial College

Programming in Java

Kirill Sizov

Murom Institute branch of Vladimir State University

Sergey Glebov

Volga Region State University of Telecommunications and Informatics

Artem Yevtyugin

Nizhny Novgorod State Radio Engineering Communicate College

Telecommunications and information security

Pavel Shcherbinin

Ulyanovsk State University

Dmitry Semenov

Volga Region Technological University

Andrey Sandimirov

Lyceum at UlSTU