Discipline 1 place 2 place 3 place
Web-design

Dmitry Krensky

Ulyanovsk State Technical University

Artem Vasyukhin

Dimitrovgrad State Institute of Engineering and Technology - branch of NRU MEPhI

Alexander Nikiforov

Chuvash State Pedagogical University

Internet programming

Denis Shumilov

Udmurt State University

Pavel Komissarov

Orenburg State University

Vitaly Khorodov

Ulyanovsk State Technical University

Application programming

Marat Galimzyanov

Ulyanovsk State Technical University

Sergey Zhilyakov

Ulyanovsk State University

Vladimir Tobolchenko

V. G. Belinsky Penza State Pedagogical University

Telecommunications and information security

Denis Repkov

Ulyanovsk State University

Evgeny Lysov

Orenburg State Agrarian University

Dmitry Piskunov

Ulyanovsk State University

Algorithmic programming

Irina Kruglova

Ulyanovsk State University

Vladimir Zhilyakov

Ulyanovsk State University

Peter Savelyev

Perm State National Research University

Internet marketing

Surkov Anton

Ulyanovsk State Technical University

Ksenia Kuznetsova

Volga Region University of Telecommunications and Informatics

Sergey Adamsky

Penza State Technological Academy